Hitta till Hälsoträdgården

 

Klicka här för karta

Höstsolen sänker sig över Hälosträdgården,. De upphöjda bänkarna är tomma och väntar på plantering av "Sinnenas trädgård". Oktober 2018
Flotten görs höstfin. Oktober 2018