Stadgar

 

I nedanstående PDF dokument finns föreningens stadgar som antogs vid årsmötet den 19 mars 2013.