Föreningens styrelse 2018

Ledamot o sammankallande Gertrud Tuvestam
Ledamot Evy Nilsson
Kassör Kerstin Qvistgaard
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Gudrun Persson
Karin Henriksson


 

Vill du komma i kontakt med någon ur styrelsen?

Klicka här för att skicka ett mail!